ตะรุเตา - หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

วันแรก ท่าเรือปากบารา  เกาะตะรุเตา   เกาะไข่    เกาะหลีเป๊ะ ( ../../D)

09.00 น. รอรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

09.30 น. นำคณะลงเรือสปีดโบ้ท (เรือเมย์) เดินทางผ่านชม  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมเกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าสวรรค์ทางทะเล จากนั้นนำท่านแวะ เกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล แล้วเดินทางต่อสู่เกาะหลีเป๊ะ  (จุดที่เรือจะแวะแล้วแต่ความเหมาะสมและระดับน้ำขึ้นลงเป็นหลัก)

11.30 น. คณะเดินทางถึง  เกาะหลีเป๊ะ  บริการอาหารเที่ยง แบบง่าย ๆ  (อาหารจานเดียว) หลังอาหารกลางวัน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ รับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkeling) และวิธีดำน้ำชมปะการังที่ถูกวิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน จากนั้น นำท่านล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลกที่ก้อนหินทุกก้อนกลมมน เมื่อโดนน้ำจะเกิดประกายสีทองล้อแดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน นั่งเรือต่อสู่ร่องน้ำจา-บัง  ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี  ซึ่งจุดนี้มีปะการังอ่อนมากมายล้วนสวยงามยิ่งรวมทั้งดอกไม้ทะเล  ดาวขนนกหลากสี  ปะการังต้นสน  และฝูงปลานานาชนิดและที่นี่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

15.00 น.   เดินทางต่อสู่ เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้ และขนมคบเคี้ยว จากนั้นให้คณะได้ร่วมบันทึกภาพกับทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงามและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตามอัธยาศัย จากนั้น ล่องเรือสู่ เกาะยาง  แวะด้ำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด  ได้เวลา ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง 

( โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างตามสภาพอากาศของแต่ละวัน และการประกาศของอุทยาน และกรมอุตุนิยมวิทยา )

17.00 น. นำคณะกลับสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ............................นัดหมายเวลารับประทานอาหารค่ำและให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย

19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท ได้เวลาพอสมควร แยกย้ายกลับเข้าห้องพัก และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางธรรมชาติที่มีเสียงคลื่นซัดสาดร่วมขับกล่อมบรรเลง หรือจะ เที่ยวชมแสงสี ยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ณ ย่านถนนคนเดิน Walking Street ตามอัธยาศัย ***อิสระกับ การพักผ่อน*** (ราตรีสวัสดิ์)

     

วันที่ สอง เกาะหลีเป๊ะ   ท่าเทียบเรือปากบารา ( B/../..)

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์  อิสระให้คณะเล่นน้ำตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นบริเวณด้านหน้าที่พัก 

09.00น. เก็บประสบการณ์  บันทึกความประทับใจจัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ้ท (เรือเมย์) ซึ่งจะออกจากเกาะหลีเป๊ะ ในเวลา 09.30 น.

11.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบปากบารา เจ้าหน้าที่สตูลทราเวลอำลาคณะ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับสู่จุดหมาย ปลายทางต่อไป

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ