สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งสนามบันชางฮี

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ –Garden By The Bay (_/L/D)

เช้า รับคณะที่ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมงานของสตูลทราเวล คอยให้การต้อนรับ  จากนั้นนำคณะสู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ผ่านชม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ พร้อม  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลางวัน นำคณะท่องเที่ยวชมเมือง (Singapore City Tour)  เริ่มต้นที่ชมความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง สู่

Suntec City ชมกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ชม เมอร์ไลออน หรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม โรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้นแบ่งเป็นโซนต่างๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธ นำทุกท่านเดินเที่ยวชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN และ ช้อปปิ้งที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าหลายชนิด เช่นน้ำหอม กล้อง เครื่องสำอางค์ จากนั้น นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือ  

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ (GARDEN BY THE BAY ) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชม กับต้นไม้นานาพันธุ์  พบกับความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตกเทียม และละอองน้ำที่โปรยปราย  อิสระกับการ บันทึกภาพสวยงามตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

*** ได้เวลาสมควรเข้าสู่ที่พัก  อิสระกับการพักผ่อน ***

 

 

วันที่สอง   สิงคโปร์  -  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ            (B/_/D)                                                                        

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. เดินสู่ UNIVERSAL STUDIO เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดัง ของ Hollywood นำท่านสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลองมาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “BATTLESTAR GALACTICA” ท่านสามารถเลือกนั่งรถไฟสายสีแดง (Human) หรือตื่นเต้นสุดสุดกับการนั่งรถไฟสายสีน้ำเงิน  (เวล 1 นาที 30 วินาที) ถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบที่สมจริง   

***เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม ให้ท่านอิสระกับอาหารกลางวัน  ภายในยูนิเวอร์แซล ***

จากนั้น ตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับทางลัดสู่สายน้ำอันเย็นฉ่ำ    ชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการ

ผจญภัยเรือมหาสนุก เครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์ “มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้ สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล หรือเลือกชม ขบวนพาเหรดที่จำลองฉากใน ภาพยนตร์ ที่เคยทำเงินมหาศาลได้

อย่างสมจริงในทุกรายละเอียด ทั้งตัวแสดงเนื้อเรื่องและการแต่งกายจัดแสดงมาในขบวนพาเหรดได้อย่างลงตัว

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายใน ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์

19.00 น. เข้าสู่ที่พักอิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สาม สิงคโปร์ – Singapore Flyer – ล่องเรือ Bum Boat (B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของสิงคโปร์จากมุมสูงบน สิงคโปร์ฟลายเออร์  ชิงช้าสวรรค์ ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 165 เมตร ชมวิวมุมกว้าง 360 องศา สามารถ มองเห็นไปถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย และสามารถมองเห็นถนนที่ใช้แข่ง สิงคโปร์ เอฟวัน กรังปรีซ์

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

13.00 น. จากนั้น   อิสระช้อปปิ้งบริเวณ ถนนออร์ชาร์ด ให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายกับร้านและ ห้างสรรพสินค้าที่มีให้เลือกสรรกว่าพันร้าน  สัมผัสย่านวัฒนธรรมที่ ลิตเติ้ลอินเดีย 

ศูนย์กลางการดำรงชีวิตของชนชาวอินเดีย  ชมสีสัน ตึกสีสวยสด  กลิ่นธูปหอมอบอวล พร้อม อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้าง  มุสตาฟาห์

15.00 น. ล่องเรือชมความความงามและสถาปัตยกรรมนำสมัย ตลอดสองฝั่ง

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี เจ้าหน้าที่สตูลทรา เวลอำคณะ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ต่อไป

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ