ปีนัง-กัวลาฯ-เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

วันแรก       ด่านสะเดา  -  ปีนัง

เช้า รับคณะ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร ในเขตรัฐปีนัง (1)

13.00 น. นำท่านข้ามสะพานปีนัง ที่ทอดยาวถึง 13.5 ก.ม. เพื่อข้ามสู่เมืองยอร์จทาวน์ ในเกาะปีนัง

13.30 น. เดินทางถึงเกาะปีนัง เมืองมรดกโลก นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด จากนั้น เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๋ดเต๋ เครื่องยาจีน ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church (หากมีเวลา)

17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE ระดับ 5 ดาว อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

19.00 น. รับประทานดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ (2) อาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหาร พักบนเรือ Star Cruise (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ) 
ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน) 
***หมายเหตุ*** สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> 
เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ

 

 

วันที่สอง   ปีนัง – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ  ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักในเรือ ขึ้นฝั่ง ผ่านชมบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีส ตึกแถวเก่าแก่สมัยชนชาติ ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ ผ่านชม ป้อมปราการโบราณ โบสถ์เก่าแก่ โบกมืออำลา เกาะปีนัง เมืองท่าและเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน (4) ระหว่างทาง

15.00 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆวันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกันที่นี่ชม เสาธงที่สูงที่สุดใน มาเลเซียซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซียจากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่าเนอการ่ามาเลเซียเดินทางผ่านชม อนุสาวรีย์ ทหารอาสาหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึกถึงสงคราม 3 ครั้งคือ สงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 และสงครามการปราบปรามคอมมิวนิสต์กัวลาลัมเปอร์จนสมควรแก่เวลานำท่านแวะชมและเลือกซื้อช็อกโกเลตร่วมบันทึกภาพตึกแฝดปิโตรนัสนาสทวินทาวเวอร์ พร้อมกับนำคณะช้อปเพลินกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ในตึกแฝด ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ (5) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์

20.00 น. ถึงสถานี เคเบิ้ลคาร์  นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ สะดวก ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรม  3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชียฯ  ท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น  ถึงยอดเขาเก็นติ้งฯ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The First World Hotel (By Resort World Genting) จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเสี่ยงโชค  ณ สถานคาสิโนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพหรือเสื้อบาติกประจำชาติมาเลเซีย  สุภาพสตรีแต่งกายสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า

หรือเที่ยวเล่นในสวนสนุกอินดอร์ธีมปาร์ค มีเครื่องเล่นต่างๆ  มากมายจากต่างประเทศ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่มีไว้คอยบริการมากมาย  จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สาม   กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – ด่านสะเดา

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้งฯ มุ่งสู่ เมืองปุตราจายา เมืองใหม่ที่ได้รับการตกแต่งอย่าง สวยงามภายใต้แนวคิดของท่าน  ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ซึ่งประกอบไปด้วย มัสยิดสีชมพู กลางน้ำที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซีย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่สวยงามด้วยโดมสีเขียวที่ใหญ่ตระการตา นำท่านข้าม สะพานปุตรา ชม พระราชวังสุลต่านประจำรัฐเซอลังงอร์ และอาคารทางราชการที่สวยงามอีกมากมาย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างการเดินทางกลับ) (7)

17.00 น. ถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษีบริเวณด่านจังโหลน( แล้วแต่เวลาและความเหมาะสม )

18.00 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางด่านสะเดา จากนั้นเจ้าหน้าที่สตูลทราเวลอำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทาง กลับด้วยความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ