ตะรุเตา - หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันแรก ท่าเรือปากบารา  เกาะตะรุเตา   เกาะไข่    เกาะหลีเป๊ะ ( ../../D)

10.30 น. รอรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

11.30 น. นำคณะลงเรือสปีดโบ้ท (เรือเมย์) เดินทางผ่านชม เกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าสวรรค์ทางทะเล ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านแวะ เกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใดได้ลอดซุ้มประตูนี้แล้วอธิษฐานจะมีความรักชั่วนิจนิรันดร์ แต่ในความเป็นจริงที่ได้ชื่อว่าเกาะไข่ เนื่องจากในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล ให้คณะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางต่อสู่เกาะหลีเป๊ะ  (จุดที่เรือจะแวะแล้วแต่ความเหมาะสมและระดับน้ำขึ้นลงเป็นหลัก)

14.00 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก .................................ผ่อนคลาย  อิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส หรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชนชาวประมงอุรักราโว๊ยชาวเกาะดั้งเดิมบนเกาะหลีเป๊ะเพลิดเพลินกับกีฬาชายหาด  สุขสบายใจตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท ได้เวลาพอสมควร แยกย้ายกลับเข้าห้องพัก และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางธรรมชาติที่มีเสียงคลื่นซัดสาดร่วมขับกล่อมบรรเลง (ราตรีสวัสดิ์)

 

วันที่ สอง ดำน้ำตื้นดูปะการัง  เกาะหินงาม  ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี  เกาะยาง  เกาะอาดัง ( B/L/D)

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ รับฟังการสาธิต การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkeling)และวิธีดำน้ำชมปะการังที่ถูกวิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน จากนั้น ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลกที่ก้อนหินทุกก้อนกลมมน เมื่อโดนน้ำจะ เกิดประกายสีทองล้อแดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน นั่งเรือต่อสู่ร่องน้ำจา-บัง  ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี  ซึ่ง จุดนี้มีปะการังอ่อนมากมายล้วนสวยงามยิ่งรวมทั้งดอกไม้ทะเล  ดาวขนนกหลากสี  ปะการัง

ต้นสน  และฝูงปลานานาชนิดและที่นี่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

12.00 น.   เดินทางต่อสู่ เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน   อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) พร้อมบริการ เครื่องดื่ม ผลไม้ และขนมคบเคี้ยวอย่างเต็มอิ่ม หลังอาหารกลางวัน ให้คณะได้ร่วมบันทึกภาพกับทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงามและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตาม อัธยาศัย จากนั้น ล่องเรือสู่ เกาะยาง  แวะด้ำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด  ได้เวลา ชื่นชมความงาม ของหาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง ( โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างตามสภาพอากาศของแต่ละวัน และการประกาศของ อุทยาน และกรมอุตุนิยมวิทยา )

16.30 น. นำคณะกลับสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ............................นัดหมายเวลารับประทานอาหารค่ำและให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย 

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ ย่านถนนคนเดิน จากนั้น อิสระกับกาเที่ยวชมแสงสี ยาม ค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ณ ย่านถนนคนเดิน Walking Street ตามอัธยาศัย ***อิสระกับการพักผ่อน***

     

วันที่ สาม เกาะหลีเป๊ะ   ท่าเทียบเรือปากบารา  ( B/L/..)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่ามกลางอากาศอัน บริสุทธิ์  อิสระให้คณะเล่นน้ำตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นบริเวณด้านหน้าที่พัก 

09.00น. เก็บประสบการณ์  บันทึกความประทับใจจัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ้ท (เรือเมย์) ซึ่งจะออกจากเกาะหลีเป๊ะ ในเวลา 09.30 น.

11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบปากบารา เจ้าหน้าที่สตูลทราเวลอำลาคณะ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับสู่จุดหมาย ปลายทางต่อไป

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ