ท่องทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

วันที่แรก  ถ้ำเลเขาเขากอบ         (_/L/D)                                                                                                                                   

08.00 น. รอรับคณะ ณ สนามบินตรัง จ. ตรัง  โดยเจ้าหน้าที่ สตูลทราเวล ให้การบริการต้อนรับ จากนั้น นำคณะ City Tour เมืองตรัง ผ่านชมบ้านเรือนชุมชนเมืองใต้ สลับกับแนวเทือกเขาบรรทัดระหว่างสองข้างทาง

12.00 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อกลางวันแสนถูกปาก

13.00 น. หลังอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ชมความงดงามตามธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ซึ่งต้องนั่งเรือเข้าไปชมความงามภายในถ้ำ

16.00 น. นำคณะเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง  เช่น ขนมเค้ก  ขนมเต้าซ้อ ฯลฯ

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ท่องทะเลตรัง                          (B/L/D)                                                                                                                 

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น  เดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัด ตรัง

10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากเมง  นำคณะ ตื่นตา  ตื่นใจ กับหมู่ปะการังที่  เกาะกระดาน  อิสระกับการดำน้ำชมปะการังตามอัธยาศัย ***(จุดดำน้ำดูปะการังบางจุดอาจปิด หากเป็นหน้ามรสุม)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก)

13.00 น. จากนั้น  ชมความเร้นลับ น่าค้นหา  ของ ถ้ำมรกต  ถ้ำที่ท่านต้องว่ายน้ำผ่านเข้าไปชมความงามแปลกตาภายใน

15.00 น. ดำน้ำ  ชมปะการัง  หลากสีสัน  ที่ เกาะเชือก  ชมความมหัศจรรย์ของหมู่ปะการังแข็งที่  เกาะม้า   

16.00 น. เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง   นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง

18.00 น.      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้น เข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระกับการพักผ่อน 

 

วันที่สาม         อำลาเมืองตรัง  (B/_/_)                                                                                                                                                                               

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง อาทิ ขนมเปี๊ยะ เค้ก และหมูย่างตรัง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สนามบินตรัง เจ้าหน้าที่ทีมงานสตูลทราเวล อำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ