ท่องทะเลตรัง 1 วัน

วันแรก  ท่องทะเลตรัง

เช้า                   รอรับคณะ จ.ตรัง  จากนั้น  เดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากเมง  

09.00 น             คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง  จากนั้นล่องเรือชมเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้ว่ายน้ำเข้าถ้ำใน ระหว่างว่ายเข้าถ้ำจะพบแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน&ถ้ำมรกตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะ ช่วง น้ำลงเท่านั้นจากนั้นล่องเรือต่อเพื่อไปยังเกาะกระดาน Land of Love เป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่งของจังหวัดตรังและยังเป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ อีกด้วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ หลังอาหาร ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสัน แบบอ่อนและแข็งที่สวยงามจากนั้นดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงาม

16.00 น.            เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ