หลีเป๊ะ-ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

วันแรก สู่เกาะสวรรค์อันดามันใต้  “หลีเป๊ะ”     (_/L/D)

เช้ารับคณะ ณ ท่าเรือเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล โดยเจ้าหน้าที่ และทีมงานของบริษัทสตูลทราเวล

10.00 น. นำท่านลงเรือสปีดโบ้ท ผ่านชม เกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตเดินทางล่องเรือต่อสู่ เกาะไข่  ผ่านชมซุ้มประตูหินธรรมชาติสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล

12.00 น.  เดินทางถึงหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ของหมู่เกาะทะเลใต้ นำคณะขึ้นสู่หาดทราว ขาว บนเกาะราวี จากนั้น  บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก) พร้อมผลไม้ เครื่องดื่ม และขนมขบ เคี้ยว หลังอาหารเที่ยง รับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkeling) และการดำน้ำชมปะการังที่ถูก วิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ จากนั้นให้คณะดำน้ำ เล่นน้ำที่บริเวณชายหาดเกาะราวี  ท่านสามารถสัมผัสกับ ปะการังน้ำตื้นที่ชวนเชิญให้เข้าสู่โลกแห่งความสุข และสีสันความสวยงามของหมู่เกาะทะเลใต้ ล่องเรือ ต่อสู่ เกาะหินงาม  สัมผัสกับความอัศจรรย์ของหินสีนิลดำ กลมเกลี้ยง งามวิบวับยามแสงอาทิตย์สาด สะท้อน  ดำน้ำที่ ร่องน้ำจา-บัง ชมทุ่งปะการังหลากสีดุจอัญมณีเจิดจรัสใต้ทะเล จากนั้น ชื่นชมความงาม ของหาดทรายยาวสุดสายตา สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง อิสระกับการเล่นน้ำตาม อัธยาศัย

17.00 น. นำคณะกลับสู่ที่พักบน เกาะหลีเป๊ะ ผ่อนคลาย อิสระกับฟ้าสวย ทะเลใส สุข สนุกสนานตามอัธยาศัย พร้อมอิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อัศดงของเกาะที่ได้ชื่อว่า “มัลดีฟส์แห่งสยาม”

19.00 น. คณะพร้อมกันที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทะเลและเสียงคลื่นซัดสาดโอบล้อม จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเที่ยวชมถนนคนเดิน หรือ Walking Street ชมแสงสีของเกาะหลีเป๊ะในยามค่ำคืน และอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง สัมผัสเกาะแห่งมนต์ขลัง “ลังกาวี” (B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารเช้าให้คณะดื่มด่ำกับหาดทรายสวย ทะเลใสของเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย 

11.00 น. โบกมือลา มัลดีฟส์เมืองไทย เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามน่านน้ำสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

13.30 น. เดินทางถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)

14.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำคณะเยี่ยมเยือน สุสานพระนางมัสสุหรี แห่งหญิงสาวผู้สาปลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน

16.00 น. เดินทางมุ่งสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือ ยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง

18.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี  ณ  ตลาดกัวฮ์  แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้านานาชนิด  อาทิ  วิสกี้  บรั่นดี  บุหรี่  เบียร์  ไวน์  น้ำหอม  เครื่องสำอาง  เครื่องแก้ว  เครื่องครัวเครื่องเล่น เครื่องแต่งกาย ฯลฯ

19.00 น. บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

20.00  น. นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม   สุข สนุก ประทับใจ (B/_/_)

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Jetty Kuah ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับรูปปั้นพญาอินทรีย์ สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี จากนั้นนำท่านโดยสารเรือเฟอร์รี่กลับสู่ จังหวัดสตูล ประเทศไทย ในเวลา 09.00 น.

09.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล (เวลาท้องถิ่นประเทศไทยช้ากว่าประเทศมาเลเซีย 1 ช.ม.) ผ่านด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ และทีมงานช่วยดูแล และลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น อำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ