ปีนัง -  คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
ปีนัง - คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ปีนัง   - ลังกาวี  3 วัน  2  คืน
ปีนัง - ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง-กัวลาฯ-เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง-กัวลาฯ-เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
 ปีนัง (ล่องเรือสตาร์ครูซ) 2 วัน 1 คืน
ปีนัง (ล่องเรือสตาร์ครูซ) 2 วัน 1 คืน
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งสนามบันชางฮี
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งสนามบันชางฮี
 มาเลเซีย-สิงคโปร์  4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน