ลังกาวี - เยือนสถานีเคเบิ้ลคาร์ ทริป 1 วัน
ท่องเกาะลังกาวี  เยือนสถานีเคเบิ้ลคาร์  เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกัวห์ ..
 
   
ลังกาวี - Under Water World 1 คืน 2 วัน
“ เกาะลังกาวี ” ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่อให้คุณสัมผัส ท่องเกาะลังกาวี ชมพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ , Under Water World ,เยี่ยมชมสุสานพระนางมะซูหรี , เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ พักผ่อนโรงแรมบนเกาะลังกาวี 1 คืน รับคณะที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ของสตูลแทรเวล ฯ คอยให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง ออกเดินทางสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ลั..
 
   
ลังกาวี - เกาะปาร์ยาร์ ให้อาหารปลาฉลาม+ให้อาหารนกอินทรีย์ ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก - ทัวร์รอบเกาะ ท่องเกาะลังกาวี เบือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world   นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  จากนั้นชมสุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน   จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ วันที่สอง - ให้อาหารปลาฉลาม มุ่งสู่เกาะปาร์ยา..
 
   
ลังกาวี - ปีนัง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก - "เยือนเกาะปีนัง" ไข่มุกแห่งตะวันออก ท่องเกาะปีนัง เยือนไข่มุกตะวันออก นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ จากนั้นเยี่ยมชมพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ณ วัดไชยมังคลาราม วันที่สอง - เยือนเกาะลังกาวี เดินทางสู่ท่าเทียบเรือกัวลาเปอร์ลิสไปเกาะลังกาวี นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะ..
 
   
ลังกาวี - เก็นติ้งไฮแลนด์ ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก สตูล - ลังกาวี เที่ยวชมสุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world จากนั้นเยือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ แวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ วันที่สอง ลังกาวี - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือเปอร์ลิส เที่ยวชมพระราชวังเส็ง มัสยิดหินอ่อน จากนั้นนั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศ..
 
   
ลังกาวี - ทะเลสตูล (ตะรุเตา - หลีเป๊ะ) ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก - ทัวร์รอบเกาะ ท่องลังกาวี เกาะปลอดภาษี เยือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world   นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  จากนั้นชมสุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน   จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ วันที่สอง - สุ่เกาะสวรรค์อันดามั..
 
   
ลังกาวี - ทะเลตรัง ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก - ท่องทะเลตรัง ชมหมู่ปะการังเกาะกระดาน อิสระกับการดำน้ำ จากนั้นชมความเร้นลับของถ้ำมรกตที่ต้องวายน้ำเข้าไป แล้วแวะชมปะการังแข็งที่ เกาะเชือกและเกาะม้า วันที่สอง - มุ่งสู่เกาะลังกาวี เยือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world   นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  จากนั้นชมสุสานพระนางมัสสุห..
 
   
ลังกาวี - ล่องแก่ง (สตูล) ทริป 1 คืน 2 วัน
วันแรก - ทัวร์รอบเกาะ ท่องเกาะลังกาวี เยือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world   นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  จากนั้นชมสุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน   จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ วันที่สอง - อำลาเกาะต้องคำสาป เที่ยวชมถ้ำภูผา..
 
   
ลังกาวี - หาดใหญ่ ทริป 2 คืน 3 วัน
วันแรก - ทัวร์รอบเกาะ ท่องเกาะลังกาวี เบือนพิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under water world   นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัดจิงจั้ง  จากนั้นชมสุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน   จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ วันที่สอง - อำลาเกาะต้องคำสาป - หาดใหญ่ อำลาเก..
 
   
พาพ่อเที่ยวลังกาวี 1 วัน โปรแกรมวันพ่อแห่งชาติ
นำเที่ยวช่วงวันที่ 5 - 7 ธ.ค. 2552ลังกาวี 1 วันเคเบิ้ล - อาหารเที่ยง - ช้อปปิ้ง09.30 น.  รับคณะที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล สู่เกาะลังกาวี ถึง เกาะลังกาวี เยือนสถานีเคเบิ้ลคาร์12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่ตลาดกัวห์16.00 น. อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี  เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย17.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง โดยสวัสดิภาพ..
 
   
   
 
 
 
Fatal error: Call to undefined function ssi_topTopicsViews() in D:\ip1\satuntravel.com\www\index.php on line 88